FOX RACING
V4 HELMET PARTS

V4 コンフォートライナー

¥7,150 ( ¥6,500 )

V4 チークパッド

¥4,950 ( ¥4,500 )

V4 バイザーアタッチメント

¥1,980 ( ¥1,800 )

V4 トップベントセット BLK

¥1,980 ( ¥1,800 )

V4 トップベントセット WHT

¥1,980 ( ¥1,800 )

V4 リアベントセット BLK

¥1,980 ( ¥1,800 )

V4 リアベントセット WHT

¥1,980 ( ¥1,800 )

V4 マウスピース BLK

¥1,320 ( ¥1,200 )

V4 マウスピース WHIT

¥1,320 ( ¥1,200 )

V2 HELMET PARTS

V2 コンフォートライナー

¥5,720 ( ¥5,200 )

V2 チークパッド

¥3,300 ( ¥3,000 )

バイザーアタッチメント

¥1,540 ( ¥1,400 )

V1 HELMET PARTS

V1 コンフォートライナー

¥4,510 ( ¥4,100 )

V1 チークパッド

¥3,300 ( ¥3,000 )

バイザーアタッチメント

¥1,540 ( ¥1,400 )

V1 マウスピース

¥2,750 ( ¥2,500 )