FOX RACING
V4 HELMET PARTS

V4 コンフォートライナー

¥7,020 ( ¥6,500 )

V4 チークパッド

¥4,860 ( ¥4,500 )

V4 バイザーアタッチメント

¥1,944 ( ¥1,800 )

V4 トップベントセット BLK

¥1,944 ( ¥1,800 )

V4 トップベントセット WHT

¥1,944 ( ¥1,800 )

V4 リアベントセット BLK

¥1,944 ( ¥1,800 )

V4 リアベントセット WHT

¥1,944 ( ¥1,800 )

V4 マウスピース BLK

¥1,296 ( ¥1,200 )

V4 マウスピース WHIT

¥1,296 ( ¥1,200 )

V2 HELMET PARTS

V2 コンフォートライナー

¥5,616 ( ¥5,200 )

V2 チークパッド

¥3,240 ( ¥3,000 )

バイザーアタッチメント

¥1,512 ( ¥1,400 )

V1 HELMET PARTS

V1 コンフォートライナー

¥4,428 ( ¥4,100 )

V1 チークパッド

¥3,240 ( ¥3,000 )

バイザーアタッチメント

¥1,512 ( ¥1,400 )

V1 マウスピース

¥2,700 ( ¥2,500 )